Logo
CZ

Personální politika

Ačkoliv jsem mezinárodní společnost, najdete u nás spíše atmosféru rodinné firmy. Jsme zodpovědným zaměstnavatelem, který pečuje nejen o bezpečnost práce našich zaměstnanců, ale i o životní prostředí. V rámci personální politiky upřednostňujeme:

  • týmovou práci a zároveň vytváříme prostor pro rozvoj individuálních schopností jednotlivců.
  • vzájemnou komunikaci při zdokonalování procesního řízení a prozákaznického přístupu.
  • ochotu naslouchat a podporovat „zlepšováky“ a nápady všech našich spolupracovníků.
  • vzdělávání a rozvoj zaměstnanců s cílem rozvíjet jejich kompetence dle zvyšujících se nároků zákazníků a firemních cílů.
  • pružnost a ochotu přijímat změny. Reagujeme na potřeby zákazníků a budujeme si dlouhodobé a perspektivní obchodní vztahy.
  • vzájemný respekt. Každý jsme jiný. Ten umí to a ten zase to… Dohromady jsme tým.
  • dlouhodobou loajalitu. Podporujeme ji dodržováním našich závazků vůči zaměstnancům a možností profesního růstu.
  • zodpovědnost za své jednání a rozhodování.
  • pozitivní atmosféru, kterou podporujeme nejen přátelským prostředím, ale i mimopracovními aktivitami